Onze hoofdstad vormt elk jaar het toneel voor de unieke bijeenkomst van nationale en internationale experimentele dichters onder (en op) de koepel van het Planetarium: het Brussels Planetarium Poetry Fest (BPPF).  

In deze tiende editie van het steeds groter wordende festival leggen we de nadruk op het creatief inzetten van nieuwe technologieën op het vlak van projecties door een samenwerking met studenten van MaxLab (Universiteit Antwerpen/AP Hogeschool) en leggen we verder de nadruk op onze internationale waarden, uitstraling en samenwerking. Dit is het vijfde jaar dat Willemsfonds Brussel en het Planetarium de handen ineen slaan om het festival, omgedoopt tot Brussels Planetarium Poetry Fest (BPPF), te realiseren.

 

 

Op het BPPF worden 9 dichters en kunstenaars uitgenodigd om speciaal voor het Planetarium een performance te maken en deze op vrijdag- en zaterdagavond te presenteren. Experimentele performance staat hierbij centraal, want naast het voordragen van eigen werk, is vooral het samenspel met de 360° projectie op de koepel van belang. De deelnemende artiesten wordt gevraagd hun werk te concentreren op de interactie tussen creatie(mythes), oorsprong, ruimte en taal/poëzie.

Voor de projecties worden bestaande en aangekochte beelden, speciaal gemaakte 3D projectiemodellen, foto’s/films van kunstenaars en resultaten van wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Daarnaast zullen de studenten van MaxLab dit jaar, onder begeleiding van de technicus van het Planetarium, nieuwe projecties creëren voor de winnaars van de Open Call. Tijdens het BPPF ontstaat een unieke samenwerking tussen poëzie, performance en technologie, waarbij elke dichter zijn of haar cultuur kan presenteren.