In september vormt onze hoofdstad elk jaar het toneel voor de unieke bijeenkomst van nationale en internationale experimentele dichters onder (en op) de koepel van het Planetarium: het Brussels Planetarium Poetry Fest (BPPF).

In deze negende editie van het steeds groter wordende festival leggen we de nadruk op het creatief inzetten van nieuwe technologieën op het vlak van projecties door een samenwerking met studenten van MaxLab (Universiteit Antwerpen/AP Hogeschool) en leggen we verder de nadruk op onze internationale waarden, uitstraling en samenwerking. Dit is het vierde jaar dat Willemsfonds Brussel en het Planetarium de handen ineen slaan om het festival, omgedoopt tot Brussels Planetarium Poetry Fest (BPPF), te realiseren.

Op het BPPF worden 10 dichters en kunstenaars uitgenodigd om speciaal voor het Planetarium een performance te maken en deze op vrijdag- en zaterdagavond te presenteren. Experimentele performance staat hierbij centraal, want naast het voordragen van eigen werk, is vooral het samenspel met de 360° projectie op de koepel van belang. 

Voor de projecties worden bestaande en aangekochte beelden, speciaal gemaakte 3D projectiemodellen, foto’s/films van kunstenaars en resultaten van wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Daarnaast zullen de studenten van MaxLab dit jaar, onder begeleiding van de technicus van het Planetarium, nieuwe projecties creëren voor de winnaars van de Open Call. Tijdens het BPPF ontstaat een unieke samenwerking tussen poëzie, performance en technologie, waarbij elke dichter zijn of haar cultuur kan presenteren. 

Thema

Dit jaar werken we rond het thema ‘woord in de ruimte’. De artiesten wordt gevraagd hun werk hier rond te concentreren en ook de technicus zal dit thema laten terugkeren in zijn projecties. 

Op deze manier wordt het woord (de taal, de poëzie) gematerialiseerd, niet enkel in een orale traditie, maar ook in een schriftelijke traditie. Het woord, net zoals het licht, als een begin van het ontstaan zoals wij, Westerlingen, dit vanuit ons monotheïstische wereldbeeld hebben meegekregen en dat in contrapositie met andere wereldvisies. Het woord dat de ruimte vult als geluidsgolven, als beeldmateriaal, als immersieve ervaring. Het planetarium wordt als het ware een canvas, een klankkast, een immersieve ruimte waar het publiek poëzie echt beleefd in al haar aspecten.